Công bố thêm 8 bản đồ Trung Quốc không có Trường Sa, Hoàng Sa

8 bản đồ được xuất bản trong nhiều năm (từ 1905 đến 1926) của Trung Quốc chỉ rõ đảo Hải Nam là cực nam của Trung Quốc. Các bản đồ này được sưu tầm từ nhiều cuốn sách cổ, kho dữ liệu điện tử... của Trung Quốc và Đài Loan, bởi Ths. Chử Đình Phúc (Viện Trung Quốc, Viện Khoa học xã hội Việt Nam).


“Đại Thanh đế quốc”  trong sách “Thanh đại địa đồ tập”, Thanh Quang Tự tam thập nhất niên (1905), Thượng Hải Thương vụ ấn thư quán biên ấn xuất bản,vẽ cực Nam Trung Quốc đến hết Hải Nam.

 Bản đồ “Đại Thanh đế quốc”  trong sách “Đại Thanh đế quốc toàn đồ”, năm 1908 (tức Tuyên Thống nguyên niên, Thượng Hải Thương vụ ấn thư quán phát hành .

 Bản đồ tỉnh Quảng Đông với cực Nam là đảo Hải Nam, trong sách “Đại Thanh đế quốc toàn đồ”, năm 1908 (tức Tuyên Thống nguyên niên ), Thượng Hải Thương vụ ấn thư quán phát hành.
“Trung Hoa Dân quốc toàn đồ”, trong sách “Trung Hoa tân hình thế nhất lãm đồ”của hai tác giả Thượng Ngu và Đồ Tư Thông do Thượng Hải Thế giới dư địa học xã phát hành năm 1926. Bản đồ vẽ cực Nam Trung Quốc đến tỉnh Hải Nam.
Bìa cuốn sách “Trung Hoa tân hình thế nhất lãm đồ” của hai tác giả Thượng Ngu và Đồ Tư Thông, Thượng Hải do Thế giới dư địa học xã phát hành năm 1926.

“Trung Hoa Dân quốc toàn đồ” trong sách “Trung Hoa Dân quốc phân tỉnh địa đồ sách” xuất bản năm 1933.

“Trung Hoa Dân quốc toàn đồ” trong sách “Trung Hoa Dân quốc nhị thập tứ niên (1935) toàn quốc tỉnh khu”. Bản đồ chỉ rõ cực Nam Trung Quốc đến hết đảo Hải Nam.

“Trung Hoa Dân quốc toàn đồ”, trong sách “Tối tân Trung Hoa hình thế nhất lãm đồ ” in năm 1935.

Bìa cuốn sách “Đại Thanh đế quốc toàn đồ” là cuốn sách chứa rất nhiều bản đồ của Nhà Thanh. Trong đó xác định đảo Hải Nam là cực nam của Trung Hoa. Sách in năm 1908 (tức Tuyên Thống nguyên niên), do Thượng Hải Thương vụ ấn thư quán phát hành.

Bìa cuốn sách “Tối tân Trung Hoa hình thế nhất lãm đồ” in năm 1935.

Theo GDVN
Tags: ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn